5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.sk       Doprava a platba       Všetko o nákupe       Aktuality

Odstúpenie od zmluvy

Výrobok zakúpený cez náš internetový obchod neodpovedá vašim predstavám? Potom máte možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu behom zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia.

Ako postupovať pri vrátení

Na výber máte 2 možnosťi, ako je možné tovar vrátiť.

Vrátenie na predajni

Vrátený tovar môžete priniesť na ktorukoľvek našu predajňu, spolu s tovarom prineste taktiež doklad o zakúpení. Na pobočke tovar skotrolujeme a zaistíme vrátenie peňazí. Peniaze vraciame zaslaním na bankový účet v zákonnej lehote, nie v hotovosti priamo na predajni.

Pre urýchlenie procesu prosím prineste tovar vrátane vyplneného formulára pre odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie tovaru poštou

V prípade, že chcete tovar vrátiť poštou, postupujte nasledovne.

 1. Vyplnte a vytlačte si dokument Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy. Údaje potrebné na vyplnenie nájdete na faktúre
 2. Uveďte tovar do pôvodného stavu. V takom prípade Vám vrátime plnú cenu tovaru.
 3. Tovar starostlivo zabaľte, aby ste predišli jeho poškodeniu behom prepravy. Ideálne ho zabalte do pôvodného obalu. Nezabudnite pribaliť podpísané odstúpenia od kúpnej zmluvy
 4. Tovar pošlite na reklamačné oddelenie:

SPYobchod.cz - reklamace
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4


Na základe zlých skúseností, pri posielaní zásielky neodporúčame využívať služby spoločnosti Packeta/Zásielkovňa. Tovar posielajte Slovenskou poštou alebo kuriérnou spoločnosťou (DPD, GLS a pod.).

Časté dotazy

Kedy je možné využiť odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu?

Pokiaľ ste tovar zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO). máte v súlade s ustanovením  § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Toto svoje právo môžete využiť vo chvíli, keď vám tovar z nejakého dôdovu nevyhovuje alebo neodpovedá vašim predstavám.

Dôležité body:

 • právo sa vuzťahuje iba pre objednávky cez internetový obchod. Nie na tovar zakúpeny v kamenných predajniach.
 • právo sa vzťahuje len na spotrebiteľou, nie na podnikateľou (ak máte na faktúre IČO)
 • na vrátenie máte 14 dní od chvíle, kedy vám tovar bol doručený

Na aké produkty sa právo na odstúpenie bez udania dôvodu nevzťahuje

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlaosm pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľom pred uazavretím zmluvy zdielal spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ich cen azávisý na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy
 3. o dodaní alkoholických nápojov, môžu byť dodané až po uplynutí 30-dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľla
 4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, tak isto aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 6. o porave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť to však neplatí v prípade následného vykonanie incýh než vyžiadaných opráv či dodaní iných než vyžiadaných nahrádných dielov
 7. o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 8. o dodaní zukovej alebo obrazovej nahrávke alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal
 9. o dodaní novín, periodík alebo časopisov
 10. o ubytovaní, dorpave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ toto ponenie poskytuje v určenom termíne
 11. uzatvorenej na základe verejne dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, 
 12. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ bol dodaný na hmotnom nosiši a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným spúhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluve oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
 13. výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy vyslovene dohodnuté

Typicky sa jedná o:

 • mikroslúchadlá a študentské sety, ktoré ich obsahujú
 • produkta vyrábané či upravované na zákazku

Kedy mi vrátite peniaze

Peniaze za tovar pošleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vracaného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelanie (prípadne, než preukážete, že vrátenie tvoaru nám už bolo odoslané). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Ako sa počíta lehota 14 dní

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných dní, a začína bežať nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prebezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíte od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehote je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Čo ak vrátim tovar nekompletný, napr. bez príslušenstva?

Aby ste pri vátení tovaru dostal späť celú čiasktu zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia. Ak bude tovar vrátený bez príslušenstva, máme právo znížiť vrátenú čiastku o hodnotu chýbajúceho príslušenstva.

Čo ak sa tovar pri používaní poškodil?

Tovar môžete vrátiť aj pokiaľ je čiastočne pošskodený, v takom prípade však budeme mať právo znížiť vrátenú čiastku o čiastku predstavujúcu zníženie hodnoty vráteného tovaru spôsobenej jeho poškodením.

Tovar je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v 14 dnňoch sa na vás nevzťahuje.